آزمون های فرانسوی

زبان فرنسوی به عنوان زبان بین المللی برای دریافت مدرک زبان جهت اخذ پذیرش تحصیلی یا کاری از دانشگاه های فرانسوی زبان است. علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی می بایست در چهار مهارت زبان یعنی، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن و خواندن مهارت کافی را جهت دریافت مدرک زبان فرانسوی معتبر با نمره بالا فراگیرند. یکی از راه های یادگیری زبان فرانسوی، استفاده از منابع معتبر آموزش فرانسوی به صورت PDF یا در واقع آموزش رایگان فرانسوی با PDF است که تاثیر خوبی در سرعت یادگیری زبان فرانسوی دارد. تیم زونکن برای سهولت داوطلبان انواع مدرک زبان فرانسوی جهت اخذ پذیرش از دانشگاه های فرانسوی زبان، اقدام به معرفی انواع آزمون فرانسوی شامل انواع آزمون DELF، آزمون DALF، انواع آزمون TCF و انواع آزمون TEF نموده است. همچنین جهت سهولت دسترسی داوطلبان آموزش فرانسوی، منابع معتبر آموزش فرانسوی را به صورت فایل های PDF همراه فایل های صوتی کتب اصلی با قابلیت دانلود در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است که با مراجعه به صفحه دانلود منابع هر آزمون می توانند از فایل های قابل دانلود منابع فرانسوی بهره مند شوند.

آزمون های DELF

مدرک آزمون فرانسوی DELF، مدرک رسمی زبان فرانسوی هستند که توسط مرکز مطالعات زبان فرانسه (CIEP)  که تحت نظارت وزارت آموزش فرانسه است، به داوطلبان آزمون اهدا می شود. مدارکی که بعد از آزمون فرانسویDELF و آزمون فرانسوی DALF  به شرکت کننده اهدا می شود، نشان‌ دهنده توانایی ‌های شخص در کاربرد مهارت های چهارگانه به زبان فرانسه می باشد. تیم زونکن در رابطه با تمامی آزمون های DELF شامل آزمون DELF tout public، آزمون DELF JUNIOR، آزمون DELF SCOLAIRE و آزمون DELF PRIM اطلاعات کامل از محتویات و نحوه برگزاری آزمون ها استخراج و گزارش کرده است. علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون های DELF، مراکز برگزاری آزمون های DELF، زمانبندی برگزاری آزمون های DELF، هزینه شرکت در آزمون های DELF و دانلود منابع معتبر آزمون های DELF می باشد. از منابع آزمون IELTS به عنوان منابع یادگیری انگلیسی برای سفر یا اصطلاحات روزمره انگلیسی نیز می توان بهره برد.

همچنین علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی در آموزشگاه ها و گذراندن دوره های آمادگی آزمون های دلف در آموزشگاه می توانند با جستجوی DELF یا فرانسوی در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های ارائه دهنده دوره های آموزش زبان فرانسوی و برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون های دلف را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش فرانسوی اقدام نمایند.

آزمون DALF

مدارک آزمون فرانسوی DALF، مدارک رسمی زبان فرانسوی هستند که توسط مرکز مطالعات زبان فرانسه CIEP که تحت نظارتوزارت آموزش فرانسه است، به داوطلبان آزمون اهدا می شود. مدارکی که بعد از آزمون فرانسوی DALF به شرکت کننده اهدا می شود، نشان‌ دهنده توانایی ‌های شخص در کاربرد مهارت های چهارگانه به زبان فرانسه می باشد. ارائه این مدرک برای ورود به دانشگاه هاي فرانسه يا هر دانشگاه ديگري که زبان آموزشی آن فرانسوی است الزامی است. در واقع مدرک آزمون DELF دیپلم مقدماتی زبان فرانسوی و مدرک آزمون DALF دیپلم پیشرفته زبان فرانسوی می باشد علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی و دریافت مدرک درجه پیشرفته زبان فرانسوی می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون DALF، مراکز برگزاری آزمون DALF، زمانبندی برگزاری آزمون DALF، هزینه شرکت در آزمون DALF و دانلود منابع معتبر آزمون  DALFمی باشد. از منابع آزمون DALF به عنوان منابع یادگیری فرانسوی برای سفر یا اصطلاحات روزمره فرانسوی کاربرد ندارد.

همچنین علاقمندان به گذراندن دوره های آمادگی آزمون دالف در آموزشگاه می توانند با جستجوی DALF در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون دالف را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش فرانسوی اقدام نمایند.

آزمون های TCF

آزمون های TCF عبارتند از آزمون های سنجش سطح زبان فرانسوی عمومی مورد قبول وزارت آموزش عالی فرانسه برای تحصیل در تمام کشور های جهان به زبان فرانسوی. آزمون های TCF شامل مواد امتحانی اجباری و اختیاری است. آزمون TCF-DAP که مشخصا برای ورود به سال اول دانشگاه طراحی شده، شامل همان مواد امتحانی اجباری  TCFاست به همراه تفسیر متن. آزمون  TCF در 629 مرکز معتبر در 129 کشور برگزار می شود. تیم زونکن در رابطه با تمامی آزمون های TCF شامل آزمون TCF عمومی یا TCF TP، آزمون TCF DAP و آزمون TCF QUÉBEC اطلاعات کامل از محتویات و نحوه برگزاری آزمون ها استخراج و گزارش کرده است. علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون های TCF، مراکز برگزاری آزمون هایTCF ، زمانبندی برگزاری آزمون هایTCF ، هزینه شرکت در آزمون های TCF و دانلود منابع معتبر آزمون های TCF می باشد. از منابع آزمون TCF به عنوان منابع یادگیری فرانسوی برای سفر یا اصطلاحات روزمره فرانسوی نیز می توان بهره برد.

همچنین علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی در آموزشگاه ها و گذراندن دوره های آمادگی آزمون های تی سی اف در آموزشگاه می توانند با جستجوی TCF یا فرانسوی در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های ارائه دهنده دوره های آموزش زبان فرانسوی و برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون های تی سی اف را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش فرانسوی اقدام نمایند.

آزمون های TEF

آزمون TEF (Test d'évaluation de français) يا آزمون ارزشیابی زبان فرانسه يكي از شناخته شده ترین آزمون هاي بين‌المللي زبان فرانسه براي خارجیان جهت ورود به دانشگاه هاي کشور فرانسه و دیگر كشورهاي فرانسوی زبان، مهاجرت به کانادا، اخذ ملیت فرانسوی و سنجش زبان فرانسه در محل کار می باشد. علاقمندان به ادامه تحصیل در كشورهاي فرانسوی زبان، چنانچه در آزمون TEF، رتبه مطلوب دانشگاه مورد نظرشان را در زبان فرانسه كسب نمایند، از شرکت در کلاس هاي زبان فرانسه، پیش از ادامه تحصیل ، در آن دانشگاه فرانسوی زبان، معاف خواهند شد و مي توانند مستقیماً در رشته مورد نظرشان در آن دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهند. تیم زونکن در رابطه با تمامی آزمون های TCF شامل آزمون TCF عمومی، آزمون TEFaQ و آزمون TEF Canada اطلاعات کامل از محتویات و نحوه برگزاری آزمون ها استخراج و گزارش کرده است. علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون های TEF، مراکز برگزاری آزمون هایTEF ، زمانبندی برگزاری آزمون هایTEF ، هزینه شرکت در آزمون های TEF و دانلود منابع معتبر آزمون های TEF می باشد.

همچنین علاقمندان به یادگیری زبان فرانسوی در آموزشگاه ها و گذراندن دوره های آمادگی آزمون های تی ای اف در آموزشگاه می توانند با جستجوی TEF یا فرانسوی در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های ارائه دهنده دوره های آموزش زبان فرانسوی و برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون های تی ای اف را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش فرانسوی اقدام نمایند.

 

آزمون های انگلیسی | آزمون های فرانسوی | آزمون های اسپانیایی | آزمون های ترکی استانبولی | آزمون های آلمانی | آزمون های ایتالیایی

 جهت اطلاع از پکیج های آمادگی آزمون های زبان، نکات مهم در اپلای، موقعیت های تحصیلی همراه با فاند و تجربیات دانشجویان موفق در اپلای به اینستاگرام و تلگرام زونکن اپلای بپیوندید.

 

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.