محتویات آزمون TELC

محتویات آزمون Telc

آزمون زبان آلمانی تلک(Telc( تحت عنوانEuropean Language Certificates  از  آزمون های بین المللی استاندارد برای 10 زبان (زبان انگلیسی، ترکیه ای، پرتقالی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی، روسی، لهستان و عربی)است. telc GmbH مخصوص آزمون های زبان آلمانی است و طبق چارچوب مشترک زبان های اروپایی از سطح A1-C2 تنظیم شده است. زبان آلمانی  Telc توسط مرکز TELC و  دانشگاه FHM در آلمان و سراسر جهان برگزار می شود. مدرک آزمون Telc معادل آزمون های گوته  و  مورد تایید سفارت آلمان در ایران نیز است.

کاربرد مدرک آزمون Telc

گواهی  Telc مدرکی مبنی بر دانش پایه  برای اخذ پذیرش تحصیلی و کار  در دانشگاه های آلمانی زبان در اروپا کاربرد دارد. مدرک Telc همچنین برای دوره های پیش آمادگی PSP نیز کاربرد دارد. PSP (Pre-Studied Program) دوره های پیش آمادگی برای تحصیل در دانشگاه های آلمان است. این دوره ها دربردارنده 65% زبان آلمانی تخصصی و 35% موضوعات فرهنگی  و  تخصصی  ادغام در محیط کاری و فرهنگی  برای 5 گروه است:

 

1. دیپلمه هایي که قصد معادل سازي مدرک دیپلم ایراني خود به دیپلم آلماني براي ادامه تحصیل در مقطع کارشناسي در همه دانشگاه هاي آلماني را دارند، که خود به سه دسته تقسیم مي شوند:

 

دیپلمه هایي که مي خواهند در رشته هاي مهندسي ادامه تحصیل بدهند.(technic PSP )

دیپلمه هایي که مي خواهند در رشته هاي علوم انساني ادامه تحصیل بدهند.( PSP business)

دیپلمه هایي که قصد ادامه تحصیل در رشته هاي علوم پزشكي را دارند.( PSP medicine)

2. افرادي که با مدرک کارشناسي مي خواهند وارد دوره کارشناسي ارشد بشوند )در رشته دلخواه(.

3. افرادي که با مدرک کارشناسي ارشد مي خواهند وارد دوره دکتري به زبان آلماني بشوند.

4. پزشكان و یا افرادي  که با مدرک دکتري قصد ادامه تحصیل و اخذ تخصص  و یا یافتن کار در بیمارستان و غیره دارند. براي این گروه علاوه بر دوره PSP ، دانش علوم پزشكي آنان نیز نیاز به تایید دارد. 

 5. کلیه صاحبان مشاغل و افراد داراي مهارت، فارغ از این که در چه رشته اي تحصیل کرده اند، علاوه برآموزش زبان و فرهنگ آلماني مي توانند نحوه تهیه رزومه و مصاحبه و یافتن شغل در بازار آلمان را آموزش ببینند. (PSP Professional)

ساختار آزمون Telc

آزمون تلک آلمانی شامل 4 ماژول است: ماژول شنیداری، صحبت کردن، نوشتن و خواندن. در ادامه آزمون های هر سطح و زمان اختصاصی آن ها را شرح می دهیم.

Start Deutsch 1 / telc Deutsch A1: این تست کلی زبان را بعد از گذراندن 100-150 واحد 45 دقیقه ای می توانید شرکت کنید. در سطح A1، زبان آموزان می توانند در سطح خیلی ساده درباره نیاز های اساسی صحبت کنند. مثلا خودشان را معرفی کنند، محل زندگی خود را بگوید و از فروشگاه خرید کند. ماژول شنیداری (20 دقیقه)، صحبت کردن (11 دقیقه)، نوشتن و خواندن (در مجموع 45 دقیقه).

همین سطح از آزمون برای افرادی که قصد مهاجرت دارند، تحت عنوان telc Deutsch A1 für Zuwanderer با کمی تفاوت در زمان بندی ماژول ها برگزار  می شود. ماژول شنیداری و خواندن و المان های زبان(55 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 4 نفره (15 دقیقه)، نوشتن (15دقیقه). telc Deutsch A1 Junior برای کودکان حدودا 12 ساله برگزار می شود. شرکت کنندگان در این آزمون باید حداقل حدود 2 روز کلاس در هفته به مدت 2 سال داشته باشند. ماژول شنیداری (10 دقیقه)، صحبت کردن به صورت 2 نفره (15-20 دقیقه)، نوشتن و خواندن (در مجموع 30 دقیقه).

Start Deutsch 2 / telc Deutsch A2: افراد این تست کلی زبان را بعد از گذراندن 250-300 واحد 45 دقیقه ای می توانید شرکت کنید.

در سطح A2، شما می توانید در موقعیت های روزمره زندگی صحبت کنید. درباره یک موضوع مشخص می توانید صحبت کنید و  می توانید از ساختار های گرامری ساده استفاده کنید. ماژول شنیداری (20 دقیقه)، صحبت کردن (11 دقیقه) و نوشتن، خواندن (در مجموع  50 دقیقه). برای مقاصد کاری پیشنهاد می شود  در تست telc Deutsch A2+ Beruf. شرکت کنید. telc Deutsch A2+ Beruf: اگر قصد مهاجرت کاری دارید این مدرک مناسب شماست.  این تست مهارت زبانی شما در محیط کاری را می سنجد. محدودیت شرکت در این آزمون وجود ندارد. در این سطح زبان آموز می تواند در باره موقعیت های روزمره درباره شغل خود صحبت کند. اسناد و مدارک، راهنمایی ها و پرسشنامه ها را بخواند و تماس های تلفنی ساده را جواب دهد و دررابطه با شغل خو صحبت کند و پیغام های کوتاه بنویسد. ماژول شنیداری (30 دقیقه)، خواندن و ساختار و کلمات (60 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (15 دقیقه) و نوشتن (30 دقیقه).

telc Deutsch A2 Schuleیک آزمون زابن جنرال برای دانش آموزان 14-16 سال است. بعداز گذراندن حدود 300-400 ساعت زبان آلمانی و ساختار آن، زبن آموزان یم توانند در هر مرکز معتبر تلک این تست را امتحان دهند. مرکز تلک برای بزرگسالان در سطح A2، آزمون telc Deutsch A2 را پیشنهاد می کند.

Deutsch-Test für Zuwanderer A2·B1: اگر برای اخذ اقامت آلمان به اثبات مهارت خود در زبان آلمانی نیازمندید، یا دوره های ادام در زبان آلمانی را می گذرانید، این آزمون مناسب شماست. این یک آزمون دوسطحی است که طبق CEFR مرجع مشترک زبان های اروپایی هر چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن را می سنجد. انستیتو telc برای بزرگسالان زیر 27 سال در این سطح آزمون Deutsch-Test für Zuwanderer A2·B1 (Jugendintegrationskurs). را پیشنهاد کرده است. ماژول شنیداری (25 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (16دقیقه)، نوشتن (30 دقیقه) و خواندن (45 دقیقه).

Deutsch-Test für Zuwanderer A2·B1 Jugendintegrationskurs: این آزمون مشابه آژمون قبل برای بزرگسالان زیر 27 سال است. ماژول شنیداری (25 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (16دقیقه)، نوشتن (30 دقیقه) و خواندن (45 دقیقه).

Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 : این آزمون مناسب افرادی ست که دانش پایه ی خوبی از زبان آلمانی دارند. این آزمون شایستگی کلی زبان افراد را می آزماید و محدودیتی در شرکت در telc Deutsch B1 وجود ندارد. Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 برای کاربردهای اقامتی جزو مدارک معتبر است. مرکز Telc برای دانش آموزان شرکت در آزمونZertifikat Deutsch für Jugendliche/telc Deutsch B1 Schule و برای هداف حرفه ای در این سطح آزمون telc Deutsch B1+ Beruf. را پیشنهاد می دهدماژول شنیداری و درک مطلب (30 دقیقه)، صحبت کردن 2 نفره (15 دقیقه)و نوشتن (30 دقیقه) درک مطلب، واژگان و دستور زبان (90 دقیقه).

telc Deutsch B1+ Beruf : همانطور که گفته شد، این آزمون برای اهداف تخصصی و حرفه ای ست. سطح این آزمون کمی از آزمون Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 و یا از سطح B1 درtelc Deutsch-Test für Zuwanderer A2/B1، بالاتر است. ماژول شنیداری و درک مطلب (30 دقیقه)، صحبت کردن 2 نفره (15 دقیقه)، نوشتن (30 دقیقه) درک مطلب، واژگان و دستور زبان (90 دقیقه).

telc Deutsch B1 Schule: این آزمون مختص دانش آموزانی ست که دارای دانش پایه ای از زبان المانی هستند. نسخه مشابه این آزمون برای بزرگسالان Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 است. ماژول شنیداری و درک مطلب (30 دقیقه)، صحبت کردن 2 نفره (10 دقیقه)، نوشتن (30 دقیقه)، درک مطلب، واژگان و دستور زبان (90 دقیقه).

telc Deutsch B1·B2 Beruf: این آزمون در نظر دارد تا زبان آلمانی شما را در سطح صلاحیت یک فرد مستقل در یک محیط کاری ارزیابی کند. مرکز telc در این سطح دوره های عمومی زبان telc Deutsch B1 و telc Deutsch B2 را پیشنهاد می دهد. ماژول شنیداری (25 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (16دقیقه) و نوشتن (45 دقیقه) و خواندن و عناصر زبان (60 دقیقه).

telc Deutsch B1·B2 Pflege: این آزمون مخصوص متخصصان در حوزه پرستاری و مراقبت از کودک طراحی شده است، که نیاز دارند سطح زبان آلمانی خود را تا سطوح B1 و B2 تقویت کنند. این آزمون بیشتر بر واژگان و ساختار های گرامری در سطوح بالای B1 وB2 تاکید دارد. ماژول شنیداری و درک مطلب (25 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (16دقیقه) و نوشتن (30 دقیقه) و خواندن و عناصر زبان (60 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و جدا از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 20 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید.

telc Deutsch B2: این آزمون برای اررزیابی تسلط شما بر زبان آلمانی در سطح پیشرفته تنظیم شده است. محدودیتی برای شرکت در این آزمون وجود ندارد. ماژول شنیداری و درک مطلب (20 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (15دقیقه) و نوشتن (30 دقیقه) و خواندن  و عناصر زبان، واژگان و دستور زبان (90 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 20 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید.

telc Deutsch B2+ Beruf: این آزمون مشابه آزمون ها در سطوح پایین تر زبان آلمانی شما را در سطح کاری و بیزینسی مورد ارزیابی قرار می دهد. ماژول شنیداری و درک مطلب (30 دقیقه)، استراحت (10 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (20دقیقه) و نوشتن (60 دقیقه) عناصر زبان شامل واژگان و دستور زبان (30 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (60 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 20 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید.

telc Deutsch B2 Medizin Zugangsprüfung: این آزمون مخصوص رشته پزشکی و پزشکانی است  در بیمارستان های آلمانی زبان مضغول کارن هستند و هرروز باید به زبان آلمانی صحبت کنند. آزمون در واقع صلاحیت افراد در مکالمه در درک مطلب زبان آلمانی در سطح پیشرفته B2 را ارزیابی می کند. این یک تست فوق العاده برای پزشکان در آلمان است. ماژول شنیداری و درک مطلب (30 دقیقه)، صحبت کردن، به این صورت که ابتدا با یک بیمار به صحبت می پردازید سپس 2 دقیقه و نیم فرصت دارید تا خودتان را آماده کنید تا با یک پزشک درباره بیمار صحبت کنید (5/22 دقیقه) و نوشتن (30 دقیقه) عناصر زبان شامل واژگان و دستور زبان (10 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (40دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 10 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید. در این سطح شما دایره واژگان بسیار مناسبی دارید که در موقعیت های مختلف نظیر صحبت با بیمار و درک او، مذاکره و توصیف موارد تخصصی، می توانید استفاده کنید. همچنین در استفاده از دستور زبان آلمانی نیز بسیار خوب عمل می کنید.

telc Deutsch B2·C1 Beruf: در این آزمون تسلط شما بر زبان آلمانی در موقعیت های کاری محور سنجیده می شود. آزمون آلمانی دو سطحی ارزیابی دقیق و ریزبینانه ای درباره مهارت های چهارگانه زبان ارائه می دهد. telc Deutsch B2·C1 Beruf مخصوص تمام زبان آموزان دوره های زبان آلمانی کار و حرفه است. نتیجه این آزمون مشخص می کند که سطح زبانی فرد B2 است و یا C1ماژول شنیداری و درک مطلب (40 دقیقه)،break  (20 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های حداکثر 3 نفره (20دقیقه)، نوشتن (60 دقیقه)، عناصر زبان شامل واژگان و دستور زبان (20 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (50 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 20 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول نوشتن دارید ولی هیچ آمادگی برای بخش شفاهی وجود ندارد.

telc Deutsch B2·C1 Medizin: یک آزمون زبان آلمانی دو سطحی، مخصوص پزشکانی که تمایل به کار در بیمارستان های آلمان دارند. دراین آزمون سطح زبان افراد در زمینه دارویی که در بیمارستان لازم است، سنجیده می شود. در این آزمون سطح واژگان و ساختار ها در سطوح بالای B2 و C1 است. نتیجه این تست مشخص می کند که سطح زبان شما B2 است یا C1ماژول شنیداری و درک مطلب (40 دقیقه)، استراحت (20 دقیقه)، صحبت کردن به این صورت که دو داوطلب به عنوان پزشک با یکدیگر به تبادل نظر می پردازند (20دقیقه)، نوشتن (60 دقیقه)، عناصر زبان (20 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (50 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 10 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید.

telc Deutsch B2·C1 Medizin Fachsprachprüfung: این آزمون هم  برای پزشکانی است که قصد کار در بیمارستان های آلمانی زبان راد دارند. این یک آزمون زبان آلمانی در سطح B2 و C1 طبق چارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها است. در بخش کتبی آزمون بخش تسلط بر مهارت های زبانی و مربوط به محل کار در سطح B2 تست می شود. در بخش شفاهی آزمون به نسخه نویسی دارویی پزشک در سطح C2 مورد نظر است. نکته قابل توجه آن است که آزمون telc Deutsch B2·C1 Medizin Fachsprachprüfung با آیین نامه های تنظیم شده با کنفرانس وزیر بهداشت در 2014 مطابقت دارد. ماژول شنیداری و درک مطلب (30 دقیقه)، صحبت کردن که خود شامل سه قسمت: مصاحبه پزشک، یادداشت/نسخه نویسی پزشک و  ارائه موضوع می شود. (هر قسمت 20 دقیقه) و نوشتن (60 دقیقه) عناصر زبان (10 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (40 دقیقه). زمان کسب آمادگی  برای بخش شفاهی 20 دقیقه است.

telc Deutsch C1: آزمون telc Deutsch C1 سطح زبان آلمانی را در سطح فوق پیشرفته می سنجد. این آزمون مخصوص کسانی است که در تحصیلات خود زبان آلمانی را به صورت حرفه ای مورد مطالعه قرار می دهند. در این سطح از زبان، فرد قادر است ناخودآگاه و روان صحبت کند. با اصطلاحات و هرنوع ساختار جمله  در زبان آلمانی آشناست و به راحتی آن را درک می کند و به کار می برد. ماژول شنیداری و درک مطلب (40 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های 2 یا 3 نفره (16 یا 24 دقیقه) و نوشتن (70 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (90 دقیقه). 

telc Deutsch C1 Berufاین آزمون مخصوص افرادی ست که شغل آن ها نیازمند مهارت های زبان آلمانی در سطح فوق پیشرفته است. ماژول شنیداری و درک مطلب (40 دقیقه)، صحبت کردن در گروه های 2 یا 3 نفره (16 یا 24 دقیقه) و نوشتن (70 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (90 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 20 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید.

telc Deutsch C1 Hochschule: این آزمون دانش زبان آلمانی لازم برای موفقیت در سطوح پیشرفته آکادمیک می سنجد. مثلا افرادی که تمایل دارند در انستیتو های آلمان در مقاطع بالا تحصیل کنند. یا دانشجویان درحال تحصیل در مقاطع بالا. همچنین افرادی که در زمینه های آکادمیک فعالیت می کنند. ماژول شنیداری و درک مطلب (40 دقیقه) صحبت کردن در گروه های 2 یا 3 نفره (16 یا 24 دقیقه) و نوشتن (70 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (90 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 20 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید.

telc Deutsch C2این آزمون دانش زبان آلمانی فرد را در سطحی نزدیک به یک بومی ارزیابی می کند. گروه هدف این آزمون را دانشجویان داخلی و فارغ التحصیلان یا موقعیت های شغلی که به دانش عالی زبان آلمانی نیازمند است را تشکیل می دهد. ماژول شنیداری و درک مطلب  و نوشتن (60 دقیقه)، صحبت کردن (15 دقیقه)، نوشتن (90 دقیقه) و خواندن و درک مطلب (80 دقیقه). بخش  شفاهی می تواند یک روز دیگر و مستقل از ماژول های کتبی برگزار شود. هر دو بخش شفاهی و کتبی را در یک روز امتحان می دهید، 20 دقیقه فرصت آمادگی برای ماژول شفاهی دارید. 

نتایج آزمون Telc توسط اساتید با گواهینامه  مخصوص تصحیح آزمون از  مرکز Telc و دانشگاه FHM  آلمان، تصحیح می شود. نتایج آزمون 4 هفته بعد اعلام می شود.

   

علاقمندان به کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد آزمون Telc می توانند به هر یک از لینک های زیر مراجعه نمایند.

محتویات آزمون Telc | مراکز برگزاری آزمون Telc منابع آزمون Telc هزینه آزمون Telc | زمانبندی برگزاری آزمون Telc | اعتبار مدرک آزمون Telc

 جهت اطلاع از پکیج های آمادگی آزمون های زبان، نکات مهم در اپلای، موقعیت های تحصیلی همراه با فاند و تجربیات دانشجویان موفق در اپلای به اینستاگرام و تلگرام زونکن اپلای بپیوندید.

 

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'zip' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: