منابع آزمون IELTS

منابع آزمون آیلتس

تیم زونکن برای علاقمندان به شرکت در آزمون آیلتس برای اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی و یا دریافت مدرک معتبر آیلتس، اقدام به تهیه لیستی از منابع مورد استفاده طراحان آزمون آیلتس در سراسر جهان نموده است. این کتب گزارش شده، منابع معتبری برای علاقمندان به شرکت در آزمون آیلتس می باشد تا با تنوع و نحوه طراحی سوالات آزمون آیلتس آشنا شده و با آمادگی قبلی در جلسه برگزاری آزمون آیلتس شرکت نمایند. شرکت کنندگان آیلتس می توانند با خرید منابع آزمون آیلتس و دانلود منابع آیلتس موجود در سایت زونکن، آمادگی بالایی در جهت کسب نمره بالا از مهارت های چهارگانه آزمون آیلتس پیدا کنند. با توجه به هزینه بالای خرید کتاب های منابع آزمون آیلتس، تیم زونکن اقدام به فروش منابع آیلتس به صورت فروش PDF کتاب های منابع آیلتس و فروش فایل های صوتی آموزشی کتاب های اصلی منابع آیلتس و کتب تمارین و پاسخنامه نموده است. در ادامه مجموعه ای کامل از منابع معتبر آزمون آیلتس برای داوطلبان آزمون آیلتس آورده شده است.

 

نکات مربوط به دانلود و استخراج فایل های فشرده شده

1-    دقت داشته باشید رمز تمامی فایل های فشرده "zounkan.com" می باشد.

2-    دقت داشته باشید برای استفاده از فایل های چند بخشی، می بایست هر دو بخش را ابتدا دانلود، سپس (_) موجود در انتهای نام فایل ها را حذف کرده و بعد از آن نسبت استخراج (Extract) فایل های چند بخشی اقدام نمایید. یعنی فایل Part1_.rar به فایل Part1.rar تغییر نام داده شود. این کار برای نام تمامی بخش ها باید انجام شود.

 

فروش مجموعه کامل کتاب Barron's IELTS Practice Exams شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی آموزشی کتاب اصلی برای داوطلبان آزمون آیلتس

Barron's IELTS Practice Exams (190 MB)

 

فروش PDF اصلی کتاب Barron's Writing for the IELTS به عنوان یکی از منابع معتبر آزمون آیلتس برای تمرین و بهبود بخش نوشتاری آزمون آیلتس

Barron's Writing for the IELTS (48 MB)

 

فروش مجموعه کامل کتاب Cambridge Action Plan for IELTS شامل فایل PDF کتاب همراه فایل های صوتی آموزشی برای داوطلبان آزمون آیلتس

Cambridge Action Plan for IELTS (49 MB)

 

فروش مجموعه کامل کتاب Cambridge Complete IELTS Bands 4-5  جهت کسب نمره حداقل 4 در آزمون آیلتس شامل فایل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی آموزشی کتاب

Cambridge Complete IELTS Bands 4-5 Part 1 (122 MB)

Cambridge Complete IELTS Bands 4-5 Part 2 (84 MB)

 

فروش مجموعه کامل کتاب Cambridge Complete IELTS Bands 5-6.5  جهت کسب نمره حداقل 5 در آزمون آیلتس شامل فایل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی آموزشی کتاب

Cambridge Complete IELTS Bands 5-6.5 Part 1 (122 MB)

Cambridge Complete IELTS Bands 5-6.5 Part 2 (109 MB)

 

فروش مجموعه کامل کتاب Cambridge Complete IELTS Bands 6.5-7.5  جهت کسب نمره حداقل 6.5 در آزمون آیلتس شامل فایل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی آموزشی کتاب

Cambridge Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (180 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge Grammar for IELTS with Answers شامل PDF کتاب اصلی همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین و بهبود گرامر آیلتس

Cambridge Grammar for IELTS with Answers (157 MB)

 

فروش مجموعه کتابCambridge IELTS 9  شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس

Cambridge IELTS 9 (107 MB)

 

فروش مجموعه کتابCambridge IELTS 10  شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس

Cambridge IELTS 10 (165 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge IELTS 11 Academic  شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس

Cambridge IELTS 11 Academic (152 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge IELTS 11 General  شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس جهت تمرین مهارت های چهارگانه آزمون آیلتس

Cambridge IELTS 11 General (127 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge IELTS 12 Academic  شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس در دو بخش

Cambridge IELTS 12 Academic (163 MB)

Cambridge IELTS 12 Academic (77 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge IELTS 12 General training and Academic شامل دو فایل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب و تمارین بخش های مختلف آزمون آیلتس

Cambridge IELTS 12 General training and Academic (118 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge IELTS 13 شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای کسب نمره بالا از آزمون آیلتس

Cambridge IELTS 13 (87 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge Official IELTS Practice Materials 1 شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های چهارگانه آزمون آیلتس

Cambridge Official IELTS Practice Materials 1 (74 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Cambridge Official IELTS Practice Materials 2 شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های چهارگانه زبان

Cambridge Official IELTS Practice Materials 2 (87 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Delta Publishing-IELTS Advantage - Listening and Speaking شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین بخش شنیداری و گفتاری آزمون آیلتس

Delta Publishing-IELTS Advantage - Listening and Speaking (108 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Delta Publishing-IELTS Advantage - Reading Skills شامل PDF اصلی کتاب برای تمرین بخش خواندن آزمون آیلتس

Delta Publishing-IELTS Advantage - Reading Skills (89 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Delta Publishing-IELTS Advantage - Writing Skills شامل PDF اصلی کتاب برای تمرین بخش خواندن آزمون آیلتس

Delta Publishing-IELTS Advantage - Reading Skills (80 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Longman-High Impact IELTS  شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس در دو بخش

Longman-High Impact IELTS.part 1 (122 MB)

Longman-High Impact IELTS.part 2 (108 MB)

 

فروش مجموعه کتاب  Longman-IELTS Foundationشامل دو PDF اصلی کتاب های مهارت و دانشجو همراه فایل های صوتی کتاب ها برای داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس در دو بخش

Longman-IELTS Foundation.part1 (163 MB)

Longman-IELTS Foundation.part2 (122 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Longman-IELTS Practice Tests Plus 1 شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های چهارگانه زبان

Longman-IELTS Practice Tests Plus 1 (87 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Longman-IELTS Practice Tests Plus 2 شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های چهارگانه زبان

Longman-IELTS Practice Tests Plus 2 (128 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Longman-IELTS Practice Tests Plus 3 شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های چهارگانه آزمون آیلتس

Longman-IELTS Practice Tests Plus 3.part 1 (163 MB)

Longman-IELTS Practice Tests Plus 3.part 2 (140 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Longman-Passport to IELTS شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های چهارگانه زبان

Longman-Passport to IELTS (77 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Marshall Cavendish-Achieve IELTS  Grammar and Vocabulary شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین گرامر و لغات آزمون آیلتس

Marshall Cavendish-Achieve IELTS Grammar and Vocabulary (157 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Marshall Cavendish-Achieve IELTS 1 شامل دو فایل PDF اصلی کتاب برای دانشجویان همراه فایل های صوتی کتاب

Marshall Cavendish-Achieve IELTS 1.part1 (122 MB)

Marshall Cavendish-Achieve IELTS 1.part2 (111 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Marshall Cavendish-Achieve IELTS 2 شامل دو فایل PDF اصلی کتاب برای دانشجویان همراه فایل های صوتی کتاب

Marshall Cavendish-Achieve IELTS 2.part1 (163 MB)

Marshall Cavendish-Achieve IELTS 2.part2 (163 MB)

Marshall Cavendish-Achieve IELTS 2.part3 (10 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Marshall Cavendish-Achieve IELTS Practice Tests شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های چهارگانه زبان

Marshall Cavendish-Achieve IELTS Practice Tests (113 MB)

 

فروش مجموعه کتاب McMillan-Improve Your IELTS-Listening & Speaking Skills شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی کتاب برای تمرین مهارت های شنیداری و  گفتاری آزمون آیلتس

McMillan-Improve Your IELTS-Listening & Speaking Skills (104 MB)

 

فروش مجموعه کتاب McMillan Improve Your IELTS Reading Skills شامل PDF اصلی کتاب برای تمرین بخش خواندن آزمون آیلتس

McMillan Improve Your IELTS Reading Skills (17 MB)

 

فروش مجموعه کتاب McMillan Improve Your IELTS Writing Skills شامل PDF اصلی کتاب برای تمرین بخش نوشتاری آزمون آیلتس

McMillan Improve Your IELTS Writing Skills (53 MB)

 

فروش مجموعه کتاب Oxford IELTS Masterclass شامل PDF اصلی کتاب همراه فایل های صوتی برای تمرین 4 مهارت آزمون آیلتس

Oxford IELTS Masterclass (190 MB)

 

فروش مجموعه سوالات و آزمون های Thomson exam essentials IELTS Practice Tests with Key and CDs برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون آیلتس در مهارت های چهارگانه با تمرین و تمرکز بر سوالات مشابه

Thomson exam essentials IELTS Practice Tests with Key and CDs.part 1 (122 MB)

Thomson exam essentials IELTS Practice Tests with Key and CDs.part 2 (72 MB)

 

علاقمندان به کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد آزمون IELTS می توانند به هر یک از لینک های زیر مراجعه نمایند. 

محتویات آزمون IELTS | مراکز برگزاری آزمون IELTS  | هزینه آزمون IELTS | زمانبندی برگزاری آزمون IELTS | اعتبار مدرک آزمونIELTS  | منابع آزمون IELTS 

اینستاگرام بخش زبان زونکن را فالو کنید. سپاسگزاریم.

بانک اطلاعات آموزشگاهی

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.