آموزشگاه پویه

نام شعبه : سیدخندان

استان : تهران

شهر : تهران

منطقه : 7

محله : سید خندان

آدرس : سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی کوچه مهاجر پلاک: 23 طبقه اول واحد 1

تلفن : 02126701603

آدرس وب سایت :

دروس تدریسی : زبان انگلیسیفرانسهاسپانیاییعربیخوشنویسیحقوق جزا و ...

سطوح موجود : ابتداییراهنماییدبیرستانپیش دانشگاهیکارشناسیکارشناسی ارشد

توضیحات :

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اطلاعیه ای هنوز ثبت نشده است!
ویدیویی هنوز ثبت نشده است!