آموزشگاه زبان دانش

نام شعبه : دزفول

استان : خوزستان

شهر : دزفول

منطقه : 0

محله : خیابان آفرینش شمالی-اول خیابان شیخ بهایی

آدرس : دزفول-خیابان آفرینش شمالی-اول خیابان شیخ بهایی

تلفن : 6142240525

آدرس وب سایت :

آدرس اینستاگرام :

زبان های تدریسی : انگلیسی

دوره های موجود : ترمینیمه فشردهفشردهفوق فشردهخصوصییک روز در هفتهدو روز در هفته

سطوح موجود : ابتداییمتوسطپیشرفتهکودکاننوجوانانبزرگسالان

دوره های تخصصی موجود : TOEFLIELTSSpeakingWritingMovieListeningVocabularyDiscussionمکالمه

نوع دوره : پسرانه و دخترانه

توضیحات :

جهت کسب اطلاعات به وب سایت مراجعه نمایید.

اطلاعیه ای هنوز ثبت نشده است!
ویدیویی هنوز ثبت نشده است!

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.