آموزشگاه بهارستان

نام شعبه : نعمت آباد

استان : تهران

شهر : تهران

منطقه : 0

محله : نعمت آباد

آدرس : نعمت آباد خیابان نور کوچه 12 پلاک 63

تلفن : 021٥٥٨٥٧٠٧١

آدرس وب سایت :

آدرس اینستاگرام : baharestan1384

زبان های تدریسی : انگلیسی

دوره های موجود : ترمینیمه فشردهفشردهفوق فشردهخصوصییک روز در هفتهدو روز در هفته

سطوح موجود : ابتداییمتوسطپیشرفتهکودکاننوجوانانبزرگسالان

دوره های تخصصی موجود : SpeakingWritingMovieListeningVocabularyDiscussionمکالمه

نوع دوره : پسرانه و دخترانه

توضیحات :

جهت کسب اطلاعات به وب سایت مراجعه نمایید.

اطلاعیه ای هنوز ثبت نشده است!
ویدیویی هنوز ثبت نشده است!

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.