آموزشگاه برتر

نام شعبه : فردوسی

استان : خوزستان

شهر : دزفول

منطقه : 0

محله : خیابان فردوسی-بین معزی و فجر

آدرس : دزفول،خیابان فردوسی-بین معزی و فجر

تلفن : 6142554022

آدرس وب سایت :

آدرس اینستاگرام : bartar.language.school

زبان های تدریسی : انگلیسی

دوره های موجود : ترمینیمه فشردهفشردهفوق فشردهخصوصییک روز در هفتهدو روز در هفته

سطوح موجود : پیشرفتهمتوسطابتداییبزرگسالاننوجوانانکودکان

دوره های تخصصی موجود : VocabularyListeningMovieWritingSpeakingDiscussionمکالمه

نوع دوره : پسرانه و دخترانه

توضیحات :

جهت کسب اطلاعات به وب سایت مراجعه نمایید.

اطلاعیه ای هنوز ثبت نشده است!
ویدیویی هنوز ثبت نشده است!

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.