محتویات آزمون CELI

محتویات آزمون CELI

آزمون چلی زبان ایتالیایی، دارای سطوح مختلف برای اهداف مختلفی است. به طوری که علاوه بر آزمون CELI استاندارد که برای بزرگسالان بوده و قابلیت استفاده جهت ارائه به سفارت ایتالیا برای اخذ پذیرش تحصیلی یا مهاجرت دارد، آزمون های CELI برای نوجوانان و آزمون های CELI برای مهاجرت نیز دارد. برای همین انواع مختلف آزمون CELI زبان ایتالیایی، سطوح مختلفی تعریف شده است که در ادامه برای هر مدرک توضیحاتی در مورد درجه اعتبار و میزان سختی هر یک ارائه شده است.

سطوح مختلف آزمون استاندارد چلی (CELI)

مدارک CELI (چلی) بر اساس چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) به 6 سطح مختلف تقسیم می شوند و در سه مقطع و جلسه امتحانی برگزار می شوند.

سطح A1 / CELI Impatto آشنایی با زبان ایتالیایی در چهار مهارت زبانی در سطح A1 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبان ها (CEFR) را تایید می کند.

سطح A2 / CELI 1 آشنایی با زبان ایتالیایی در سطح A2 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) را تایید می کند.

سطح B1 / CELI 2 مدرک دانش زبان ایتالیایی در سطح B1 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) می باشد.

سطح B2 / CELI 3 به منزله تایید دانش زبان ایتالیایی در سطح B2 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) می باشد.

سطح C1 / CELI 4 تسلط به زبان ایتالیایی در سطح C1 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) را نشان می دهد.

سطح C2 / CELI 5 تسلط داوطلبان آزمون چلی زبان ایتالیایی در سطح C2 در چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) را تایید می کند.

آزمون چلی نوجوانان (CELI Adolescenti)

مدرکCELI adolescents که به اختصار CELI a نامگذاری شدهاست، مدرک دانش زبان ایتالیایی در مهارت های چهارگانه زبان است که از نوجوانان سنین 13 الی 17 سال دریافت می شود و به عنوان مدرک کسب شده در نتیجه آزمون چلی نوجوانان به داوطلبان اعطا می شود. مدرک چلی نوجوانان، از نظر میزان اعتبار و کارایی، توانایی در بکارگیری زبان ایتالیایی در موقعیت های ارتباطی در محیط های کاری یا تحصیلی را نشان می دهد. تمرکز آزمون CELI زبان ایتالیایی بر روی منابع متنی مربوط به قشر نوجوان و محتوای مربوط به دوره سنی آنان، علایق نوجوانان، دانش داوطلبان از جهان پیرامون و توانمندی های ارتباطی آنها زمان تعامل با موضوعات مشخص است. آزمون چلی نوجوانان در سه سطح برای داوطلبان دریافت مدرک معتبر زبان ایتالیایی در سنین نوجوانی برگزاری می شود که این سه سطح شامل سطوح زیر می باشند:

 | CELI 2 a (B1) | CELI 3 a (B2)CELI 1 a (A2)

آزمون ایتالیایی چلی مهاجران (CELI immigrati)

در سال های گذشته، مدارک پیشین چلی (CELI) زبان ایتالیایی برای زبان عمومی ایتالیایی با سایر مدارک ترکیب شده اند تا مدارک مختلف CELI برای زبان ایتالیایی بر اساس نوع کاربر، ویژگی های مشترک، محتوای آزمون و شیوه های تایید دانش و مهارت های زبان ایتالیایی صادر شود. چلی مهاجران اشاره به آزمون و مدرک چلی مهاجران دارد که با عنوان CELI immigrati شناخته می شود. این آزمون سطح دانشی را از مهاجران ایتالیا می خواهد که لازمه سازگاری آنان با محیط و ساختار زندگی در کشور ایتالیا است. این آزمون در سه سطح مختلف به شرح زیر برگزار می شود که هر سطح معادل یکی از سطوح مورد تایید اروپا می باشد:

 | CELI 1 i (A2) | CELI 2 i (B1)CELI impact i (A1)

اعتبار مدارک مختلف چلی (CELI)

مدرک چلی 3 زبان ایتالیایی: وزارت آموزش، دانشگاه ها و تحقیقات ایتالیا، مدرک چلی 3 (CELI 3) را به عنوان یک گواهی معتبر برای تایید دانش زبان ایتالیایی مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه های ایتالیا مربوط به سهمیه در نظر گرفته شده برای دانشجویان خارجی (دانشجویانی که زبان مادریشان ایتالیایی نباشد)، مورد تایید قرار داده است.

مدارک چلی 4 و چلی 5 زبان ایتالیایی: مدارک چلی 4 و چلی 5 (CELI 4، CELI 5) نیز به عنوان مدارک معتبر زبان ایتالیایی برای تایید دانش مهارت های چهارگانه زبان ایتالیایی و با سطوح مساوی با دانشجویان ایتالیایی (زبان مادری ایتالیایی) در نظر گرفته شده اند. البته در ایتالیا، هر دانشکده می تواند آزمون ورودی مد نظر خود را برگزار نماید و بسته به نتیجه آن، نسبت به پذیرش دانشجویان متقاضی تحصیل در ایتالیا را پذیرش کند.

مدرک چلی مهاجرت: وزارت کار و سیاست های اجتماعی گواهینامه های CELI را در زمینه مهاجرت تایید نموده و به گسترش آن از طریق مشارکت در برنامه های یادگیری دانش زبان ایتالیایی برای بزرگسالان و افراد خردسال ارزش می گزارد. بنابراین، داوطلبان مهاجرت به کشور ایتالیا، می توانند نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون CELI مخصوص مهاجرت اقدام نمایند. همچنین کشورهای یونان و ترکیه گواهینامه های CELI را به عنوان مدارک معتبر زبان ایتالیایی در مدیریت عمومی، به رسمیت می شناسند.

محدودیت های شرکت در آزمون CELI زبان ایتالیایی

امکان شرکت در آزمون چلی بزرگسالان، برای افرادی که حداقل 16 سال تمام دارند و بالاتر میسر می باشد. البته داوطلبان از آغاز 13 سالگی تا 18 سالگی امکان شرکت در آزمون چلی نوجوانان (CELI Adolescenti) را دارند.

ثبت نام در آزمون چلی زبان ایتالیایی

تقاضانامه ثبت نام در آزمون CELI باید از طریق فرم مخصوص در مرکز امتحان انتخاب شده توسط داوطلب، ارسال شود و این فرم نباید به CVCL ارسال گردد، مگر داوطلبانی که بخواهند مستقیما در CVCL امتحان چلی ایتالیایی بدهند. در لحظه ارسال فرم و به منظور نهایی کردن پروسه ثبت نام، داوطلبان می بایست هزینه آزمون را به مرکز برگزاری آزمون CELI که انتخاب کرده اند، بپردازند. سپس مرکز برگزاری آزمون چلی، بررسی می کند که فرم به طور کامل ارسال شده و اطلاعات شخصی داوطلب آزمون CELI به درستی وارد شده است. همچنین به داوطلبان، اطلاعاتی در مورد چگونگی پرداخت هزینه آزمون ارائه می گردد و درستی پرداخت هزینه و مطابقت با مبلغ آزمون چلی بررسی می شود.

شماره داوطلبی شرکت کنندگان آزمون چلی

داوطلبین شرکت در آزمون CELI زبان ایتالیایی علاوه بر نام و نام خانوادگی، یک شماره داوطلبی دریافت می کنند که پس از ثبت نام برای شرکت در آزمون چلی تولید می شود. به منظور دسترسی به این شماره، داوطلبان می بایست بیست روز از مهلتی که برای انقضای ثبت نام در نظر گرفته شده به مرکز برگزاری آزمون چلی زبان ایتالیایی مراجعه کرده و شماره را دریافت نمایند، البته این شماره در ایمیلی که داوطلبان در موعد ثبت نام در فرم وارد می کنند دریافت می شود. پس از اختصاص شماره ثبت نامی به داوطلبان آزمون چلی زبان ایتالیایی، آنها می بایست این شماره را حتی برای ثبت نام در آزمون های بعدی چلی نگهداری کنند. اگر داوطلبی شماره داوطلبی خود را گم کند، می تواند به CVCL درخواست خود را ارائه دهد. مرکز برگزاری آزمون از طریق فرم های اطلاع رسانی، داوطلبان آزمون چلی را از زمان و مکان برگزاری آزمون شفاهی چلی و همچنین آزمون کتبی چلی آگاه می سازد. هنگام آزمون، داوطلبان می بایست نام، خانوادگی و اطلاعات شخصی که در “برگه هویتی” درج شده را بررسی نمایند که همراه برگه پاسخ نامه به آنها تحویل می شود. هنگام بروز اشتباه داوطلب می بایست در باکس پیش بینی شده اطلاعات صحیح را وارد نماید. CVCL در صورت عدم گزارش و تصحیح خطاهای درج شده، مسئولیتی در قبال کاربر ندارد. بنابراین، در صورت عدم اصلاح، مدرک چلی زبان ایتالیایی صادر شده برای داوطلب نیز دارای اشکال املایی در بخش های دارای خطا خواهد بود و داوطلب برای دریافت مدرک جدید CELI زبان ایتالیایی، می بایست هزینه جدیدی به مرکز برگزاری آزمون چلی متقبل شود و برای صدور مجدد مدرک چلی متحمل زمان شود. داوطلبین در انتها، می بایست دقت کنند که تمام برگه های پاسخ را در پاکت مناسب قرار داده اند. CVCL در صورتی که برگه های داوطلبی مفقود شده باشند پروسه لغو امتحان های کتبی و شفاهی را در دستور کار خود قرار می دهد.

علاقمندان به کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد آزمون CELI ایتالیایی می توانند به هر یک از لینک های زیر مراجعه نمایند.

محتویات آزمون CELI | مراکز برگزاری آزمون CELI منابع آزمون CELI هزینه آزمون CELI  | زمانبندی برگزاری آزمون CELI | اعتبار مدرک آزمون CELI 

جهت اطلاع از پکیج های آمادگی آزمون های زبان، نکات مهم در اپلای، موقعیت های تحصیلی همراه با فاند و تجربیات دانشجویان موفق در اپلای به اینستاگرام و تلگرام زونکن اپلای بپیوندید.

 

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'zip' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: