معرفی سازهای هارپ و آکوردئون
تاريخ درج :

ساز هارپ

این ساز عبارت است از یک قاب مثلث شکل که با توجه به شکل پایین، ضلع عقبی جعبه، تقویت کننده صدای ساز، ضلع بالایی، به خطی منحنی که سیم ها بر روی آن ثابت می شوند و ضلع جلویی، مانند ستونی استوار، نگهدارنده دو ضلع دیگر است.

سیم ها غالبا از روده گوسفند و در اصوات بم از جنس فولاد ساخته شده اند. هر سیم یک صوت موسیقی حاصل می کند. تعدادشان حدود 50، همگی به موازات ستون جلویی کشیده شده اند. هر هفت سیم پی در پی به رنگ های متفاوت ساخته شده و در هفت سیم بعدی همین رنگ آمیزی عینا تکرار می شود. سیم ها به فواصل دیاتونیک کوک می شوند. مجموعه هفت سیم از سیم های هارپ در حالت طبیبعی خود نت های (دو بمل)، (ر بمل)، (می بمل)، (فا بمل)، (سل بمل)، (لا بمل)، (سی بمل) را حاصل می کنند، بدین ترتیب همه (دو بمل)ها هم رنگ، تمام (ر بمل) ها نیز هم رنگ و بقیه نت ها هم عیناً هم رنگ ساخته شده اند.

در انتهای تحتانی جعبه تقویت کننده (ضلع نزدیکتر به نوازنده) جلوی پای راست 4 و جلوی پای چپ 3 پدال قرار دارد. هر یک از این پدال ها، با فشار اول و لغزاندن آن به سوی شکاف اول، صدای تمام سیم های همنام (مثلا تمام ر بمل ها یا دو بمل ها، ...) را نیم پرده کروماتیک بالا می برند ( یعنی دو بمل را تبدیل به دو می­کند) و هرگاه پدال را باز هم فشار داده و در شکاف دوم گیر دهیم، نت مربوطه باز هم نیم پرده کروماتیک بالا می رود ( یعنی نت (دو) تبدیل به (دو دیز) می گردد). به این ترتیب به کمک هر هفت پدال می توان تمام نت های هارپ را دوبار، و هر بار نیم پرده کروماتیک بالا یا پایین برد. این ساز جزوه دسته سازهای گران قیمت است و قیمت های متفاوتی برای این ساز ارائه می شود.