موسسه شید

نام شعبه : مقدس اردبیلی

استان : تهران

شهر : تهران

محله : زعفرانیه

آدرس : خیابان مقدس اردبیلی ،خیابان شادآور ،کوچه همایون ،شماره 3

تلفن : 02122052640 - 02122042931

آدرس وب سايت : sheedec.com

آدرس اينستاگرام : sheed_centre

مجموعه زونکن مسئولیتی در قبال صحت محتوای ثبت شده توسط موسسات و آموزشگاه ها ندارد. لطفا جهت اطمینان، با شماره های درج شده تماس بگیرید.

زبان های تدريسی آموزشگاه : آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان فرانسوی

دوره های ویژه تدریسی آموزشگاه : ترمینیمه فشردهفشردهفوق فشردهخصوصییک روز در هفتهدو روز در هفته

سطوح دوره های آموزشی آموزشگاه : ابتداییمتوسطپیشرفتهکودکاننوجوانانبزرگسالان

دوره های تخصصی آموزشگاه : دوره تخصصی TOEFL دوره تخصصی IELTS دوره تخصصی ESOL دوره تخصصی IELTS MOCK EXAM

نوع دوره : پسرانه و دخترانه

توضیحات آموزشگاه :

آموزشگاه شید یکی از بهترین و معروف ترین آموزشگاه های زبان محله زعفرانیه در شهر تهران است. ارائه تخصصی انواع زبان های خارجی به صورت کلاسی و خصوصی در آموزشگاه زبان شید برای زبان آموزان.

آموزشگاه زبان شید از بهترین آموزشگاه های زبان در خدمت زبان آموزان و علاقه مندان به یادگیری زبان خارجی است. علاقه مندان به کسب مدارک آزمون های بین المللی زبان برای کسب اطلاعات کامل (محتوای آزمون، مراکز برگزاری، زمان آزمون و منابع آموزشی مهم) می توانند به صفحه آزمون های زبان خارجی مراجعه کنند.

 

به نام آفریدگار زبان ها

آيين نامه ي آموزشي انضباطي مرکز زبان شید

كليات :

آيين نامه ي آموزشي انضباطي مرکز زبان شید ، مجموعه قوانين داخلي مرکز است كه شرايط شروع ، ادامه ي تحصيل و گذراندن دوره هاي آموزشي زبان را براي ثبت نام شدگان مشخص مي نمايد . كلاس هاي آموزشي شید ، شامل سه بخش كودكان، نوجوانان و بزرگسالان بوده كه سطوح Pre Starter تا Advanced  را شامل مي شود .

اهداف :

1-      قانون مند كردن فرايند آموزشي و بستر سازي موفقيت زبان آموزان

2-      هماهنگ سازي آموزش زبان با ساير موضوعات آموزشي كه زبان آموز در مدرسه مشغول فراگيري آنهاست . (ویژه ی مدارس)

3-      تصريح شرايط مختلف در دوره هاي آموزش زبان براي زبان آموز و تعيين راهكارهاي لازم

4-      آگاه كردن زبان آموز و يا اولياء ايشان از شرايط فوق الاشاره و معطوف كردن توجه ايشان به قوانين موضوعه ي مرتبط با شرايط مذكور .

5-      همراه نمودن زبان آموز و اولياء ايشان با برنامه هاي مرکز به منظور نيل به موفقيت بيشتر براي زبان آموز

تعاريف :

1-      زبان آموز : به فردي اطلاق مي شود كه با ثبت نام در يكي از بخش های كودكان، نوجوانان يا بزرگسالان ، وارد سيستم آموزشي زبان مي شود  .

2-      ترم يا دوره ي آموزشي : شامل 30 ساعت آموزش مي باشد كه امتحانات ميان ترم و پايان ترم را نيز شامل مي شود .

3-      ارزشيابي : طبقه بندي زبان آموزان در درجه بندي 100 نمره اي توسط آزمونهاي مياني و پاياني ترم است كه به شكل شفاهي و كتبي برگزار مي شود .

4-      كارنامه : گزارش مكتوبي است كه به شكل تعريف شده و مشخص ، تمام جزئيات عملكرد زبان آموز را در بر مي گيرد . اين گزارش شامل وضعيت زبان آموز در مهارتهاي زباني ، نظم كلاسي ،  انگيزه ي كاري ، نمره ي فعاليتهاي كلاسي و نمرات شفاهي و كتبي ميان ترم و پايان ترم مي باشد. كارنامه هاي زبان انگليسي نه تنها دانش آموزان و اولياي آنها را از وضعيت نمره زبانشان آگاه مي سازد بلكه در اين كارنامه ها وضعيت زبان آموز در چهار مهارت زبان انگليسي شامل ( Speaking – Listening  Reading – Writing  ) و همچنين وضعيت انضباطي (Discipline ) و انگيزه (Motivation  ) دانش آموزان لحاظ گرديده است .اين شش موضوع با چهار كلمه Excellent  ( عالي ) ،  Good ( خوب ) ،Average  ( متوسط ) ،Poor ( ضعيف ) ارزش گذاري مي شوند .

5-      ناظران آموزشي : گروه ناظران آموزشي از اعضاي زير تشكيل مي شود :

       1- مدير مرکز          2- معاون  آموزشي                3- سوپروايزر                        4- مشاور برنامه ريزي

6-      تكاليف زباني : كارهاي مكمّلي است كه مدرس از زبان آموز مي خواهد در فرصتهاي غير كلاسي انجام دهد و با هدف تقويت يكي از مهارتهاي زبان ( Listening – Reading – Writing – Speaking  ) خواهد بود .

7-      دوره تحصيلي : به هر يك از دوره های ابتدايي و متوسطه اطلاق مي شود .

8-      دوره فشرده : دوره هايي است كه عند اللزوم و به اقتضاي وضعيت خاص زبان آموز ، در كنار دوره هاي عادي طراحي ، تنظيم و اجرا مي شود .

9-      بخش كودكان، نوجوانان و بزرگسالان : گروه سني 3 تا 12 سال در بخش كودكان، 13 تا 19 سال در بخش نوجوانان و به زبان آموزان بالاي 19 سال عنوان بزرگسالان اطلاق مي شود .

 

 

 

مفاد آيين نامه :

ماده 1 : ثبت نام

1- با تكميل فرم ثبت نام و امضاي آن توسط زبان آموز یا ولي ايشان و ارائه مداركي كه توسط مرکز زبان ، تعيين مي شود ثبت نام زبان آموز انجام مي گردد .

2- زبان آموزان از طريق آزمون تعيين سطح ، طبقه بندي مي شوند .

3- اين آزمون شامل دو بخش كتبي و شفاهي مي باشد  .

تبصره 1 : زبان آموز مي تواند حد اكثر بعد از 2 جلسه ي اول ترم با نظر معلم و راي گروه ناظران آموزشي زبان تعيين سطح مجدد شده و به كلاس پايين تر يا بالاتر منتقل شود .

ماده 2 ارزشيابي :

1- زبان آموزان از طريق آزمونهاي مقطعي پيشرفت تحصيلي ارزشيابي مي شوند و در پايان ترم كارنامه دريافت مي كنند .

نمره پايان ترم شامل :

فعاليت هاي كلاسي :   30 نمره شامل ( انجام تكاليف ( 4 ) ، حضور مداوم دانش آموز در كلاس درس (2 ) ، شركت در فعاليتهاي كلاسي (10 ) ، رعايت نظم و انضباط كلاسي (4) ميانگين نمرات امتحانات هفتگي (Quiz)(10)

 ميان ترم 20 نمره  :  10 نمره امتحان كتبي و 10 نمره امتحان شفاهي

پايان ترم 50 نمره :   25 نمره امتحان كتبي و 25 نمره امتحان شفاهي

جمع :     100 نمره مجموع نمرات يك ترم

2- محتواي آزمونها بر اساس مواد آموزشي كلاس و توسط گروه ناظران آموزشي تنظيم مي شود .

3- آزمون شفاهي پايان ترم، توسط مدرسان آن دوره یا با نظر مدير مرکز ، توسط گروه ناظران و يا مدرسين ديگري انجام مي گيرد .

ماده 3 : شرايط قبولي

1- زبان آموزاني كه نمره پايان ترم آنها ( Total Score ) از 70  تا 100 باشد Pass محسوب مي شوند .

2- زبان آموزاني كه نمره ي پايان ترم آنها بين 60  تا 69 باشد Conditional محسوب مي شوند و زبان آموزاني كه نمره ي پاياني آنها پايين تر از نمره 60 باشد Fail محسوب مي شوند .

تبصره 1: زبان آموزاني كه در گروه Conditional قرار مي گيرند به ترم بالاتر ارتقاء پيدا كرده مشروط بر اينكه نمره Total آنها در ترم جديد بالاتر از 80 باشد ، در غير اين صورت Fail محسوب مي شوند .

3- چنانچه زبان آموزي در يك سطح مردود شود و تعداد زبان آموزان مردودي براي تشكيل كلاس در آن دوره به حد نصاب نرسند ، با تأييد گروه ناظران آموزشي زبان و فقط براي يك ترم مي تواند آن دوره را به موازات دوره بالاتر تكرار نمايد و نمره قبولي هر دو دوره را احراز كند .

4- زبان آموزاني كه 2 ترم متوالي ، نمره ي قبولي احراز ننمايند ، بايد مجدداً تعيين سطح شوند .

5- تكرار دوره براي زبان آموزان ، دوره ي جديد محسوب مي شود و ايشان موظف به پرداخت شهريه ي آن مي باشند .

ماده ي 4 :  شرايط پذيرش دانش آموزان ميان پايه در مدارس :

1- زبان آموزاني كه در ميان پايه ي هر دوره ی تحصيلي به مدرسه اضافه مي شوند چنانچه پس از انجام تعيين سطح در هيچ يك از سطوح موجود قرار نگيرند مي بايد در دوره فشرده ي آموزشي شركت نمايند .

2- ثبت نام دانش آموزان ياد شده در مدرسه منوط به پيشرفت آنها در كلاس هاي تابستاني و پذيرش آنها در يكي از سطوح تعريف شده خواهد بود .

ماده ي 5 : مقررات انضباطي :

1- زبان آموزان موظف به رعايت مقررات آموزشي و انضباطي مرکز بوده و تعهد مي نمايند تمامي آنها را رعايت كنند .

2- چنانچه زبان آموزي از انجام وظايف و تعهدات خود كوتاهي نمايد ، گروه ناظران آموزشي در خصوص     نحوه ي ادامه كار نامبرده تصميم گيري خواهد نمود .

3- چنانچه زبان آموزي در طول يك ترم بيش از چهار جلسه غيبت داشته باشد حضور وي در امتحان پاياني منوط به راي گروه ناظران آموزشي مي باشد .

4- هر 3 جلسه تأخير در ورود به كلاسهاي زبان از نظر مرکز زبان يك جلسه غيبت محسوب مي گردد .

 

5- چنانچه زبان آموزي در هر يك از نوبه نام آفریدگار زبان ها

اطلاعيه ای هنوز ثبت نشده است!
ویدیویی هنوز ثبت نشده است!

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.