محتویات آزمون OSD

محتویات آزمون OSD

SDÖ(Österreich - Deutschland - Schweiz) به معنای مدرک زبان آلمانی، اتریشی و سوئدی است. همچنین به عنوان دیپلم زبان آلمانی اتریشی  هم معرفی می شود. این آزمون درواقع  پارامترهای استاندارد زبان آلمانی را در این سه کشور بررسی می کند. SDÖ آزمونی سیستماتیک و نظام مند است که مخصوص افرادی است که زبان آلمانی زبان دوم آن هاست و مدرک معتبر و بین المللی OSD در بیش از 30 کشور دنیا قابل ارائه است. کسب مدرک ÖSD در سطوح B2,C1,C2  نشان دهنده توانایی  بالای داوطلب و قابل ارائه به  بیش از 40 دانشگاه در اتریش، آلمان، سوییس است.

سطوح آزمون  OSD

ÖSD kID A1: از 10 سال به بالا
ÖSD kID A2
: از10 سال به بالا
ÖSD ZA1
:  از14 سال به بالا
ÖSD ZA2
: از14 سال به بالا
ÖSD ZB1
:  از16 سال به بالا
ÖSD ZB1
: جوانان از12 سال به بالا
ÖSD ZDÖ B1
: از16 سال به بالا
ÖSD ZDÖ B1
: جوانان از12 سال به بالا
ÖSD ZB2
: از16 سال به بالا
ÖSD ZB2
: جوانان : از14 سال به بالا
ÖSD ZC1
: از16 سال به بالا
ÖSD ZC1
: جوانان از14 سال به بالا
ÖSD ZC2
:  از16 سال به بالا
ÖSD ZC2
:  زبان اقتصاد: از16 سال به بالا

ساختار آزمون  ÖSD ZA1:

در آزمون osd سطح A1، چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این سطح از زبان آموزان انتظار می رود بتوانند در موقعیت های روزمره صحبت کنند.  برای رسیدن به این سطح باتوجه به دانش قبلی و متد های آموزش به 160 واحد 45 دقیقه ای نیاز است.

آزمون  ÖSD ZA1 از دو بخش شفاهی  و کتبی تشکیل شده است. نمره  کل آزمون  osd از 100  است و در سطح A1 75 نمره مربوط به بخش کتبی و 25 نمره مربوط به بخش شفاهی است. حداقل نمره قبولی  در بخش کتبی  کسب نمره 38 از 75 و برای بخش شفاهی کسب نمره 12 از 25 است. در صورت عدم کسب حدنصاب نمره قبولی در هر بخش، زبان آموز به مدت یک سال فرصت دارد تا نسبت به شرکت مجدد د آزمون و کسب نمره قبولی اقدام کند. در ادامه به توضیح  محتوای هر چهار بخش خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن در  آزمون ZA1 پرداخته می  شود:

خواندن (Lesen):

در این بخش سه متن ساده و با موضوعات متفاوت از سه کشور اتریش، سوییس و آلمان، در اختیار داوطلب قرار داده می شود. داوطلبان با توجه به اطلاعات درون متون باید بتواند به سوالات پاسخ صحیح دهند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 25 دقیقه و حداقل نمره قبولی 6 از 30 است.

شنیداری (Hören):

این بخش شامل سه سوال شنیداری است. فایل های صوتی مربوط به مسائل جزئی و ساده ولی با لهجه های آلمانی، سوییسی و اتریشی است. داوطلبان بعد از شنیدن هر قسمت باید به سوالات مربوطه پاسخ صحیح دهند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش حدود  10 دقیقه و حداقل نمره قبولی 6 از 30 است.

نوشتاری (Schreiben):

در بخش نوشتاری داوطلبان باید قسمت های خواسته شده در یک فرم را کامل کنند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 20 دقیقه و حداقل نمره قبولی 4 از  15 است.

صحبت کردن (Sprechen):

در بخش صحبت کرن داوطلب باید در سه مرحله مهارت خود را نشان دهد. 1- معرفی خود 2- توصیف ساده یک تصویر 3- ساخت دیالوگ برای تصویر با همراهی هم گروهی. 

مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش حدود  10 دقیقه و حداقل نمره قبولی 12 از 25 است.

داوطلبان و زبان آموزان برای کسب آمادگی شرکت در آزمون osd ZA1 می توانید از نمونه سوالات به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی بهره مند شوید.

 

ساختار آزمون  ÖSD ZA2:

در آزمون osd سطح A2(مبتدی)، چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن را مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این سطح از زبان آموزان انتظار می رود بتوانند موضوعات کلی را درک کند و در موقعیت های روزمره با دیگران گفتگو کنند. برای رسیدن به این سطح باتوجه  به  دانش قبلی  و متد های آموزش به 160 واحد 45 دقیقه ای نیاز است.

آزمون  ÖSD ZA2 از دو بخش شفاهی  و کتبی تشکیل شده است. نمره  کل آزمون  osd از 90  است و در سطح A2 70 نمره مربوط به بخش کتبی و 20 نمره مربوط به بخش شفاهی است. حداقل نمره قبولی  در بخش کتبی  کسب نمره 35 از 75 و برای بخش شفاهی کسب نمره 10 از 25 است. در صورت عدم کسب حدنصاب نمره قبولی در هر بخش، زبان آموز به مدت یک سال فرصت دارد تا نسبت به شرکت مجدد د آزمون و کسب نمره قبولی اقدام کند. در ادامه به توضیح  محتوای هر چهار بخش خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن در  آزمون ZA2 پرداخته می  شود:

خواندن (Lesen):

در این بخش سه متن ساده و با موضوعات متفاوت از سه کشور اتریش، سوییس و آلمان، در اختیار داوطلب قرار داده می شود. داوطلبان با توجه به اطلاعات درون متون باید بتواند به سوالات پاسخ صحیح دهند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 30 دقیقه  و حداقل نمره قبولی  5 از 25 است.

شنیداری (Hören):

این بخش شامل سه سوال شنیداری است. فایل های صوتی مربوط به مسائل جزئی و ساده ولی با لهجه های آلمانی، سوییسی و اتریشی است. داوطلبان بعد از شنیدن هر قسمت باید به سوالات مربوطه پاسخ صحیح دهند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش  15 دقیقه و حداقل نمره قبولی 6 از 30 است.

نوشتاری (Schreiben):

در بخش نوشتاری داوطلبان باید قسمت های خواسته شده در یک فرم را کامل کنند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 30 دقیقه و حداقل نمره قبولی  3 از  15 است.

صحبت کردن (Sprechen):

در بخش صحبت کرن داوطلب باید در سه مرحله مهارت خود را نشان دهد. 1- معرفی خود 2- توصیف ساده یک تصویر 3- ساخت دیالوگ برای تصویر با همراهی هم گروهی.

مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش حدود  10 دقیقه  و حداقل نمره قبولی  10 از  20 است.

داوطلبان و زبان آموزان برای کسب آمادگی شرکت در آزمون osd ZA2 می توانید از نمونه سوالات به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی بهره مند شوید.

 

ساختار آزمون  ÖSD ZB1:

آزمون B1، طی یک مذاکره و همکاری سه ملیتی (آلمان، اتریش و سویییس)اولین بار در سال 2013 به  مرکز OSD پیشنهاد شد. درواقع آزمون B1 نتیجه همکاری  osd، موسسسه گوته  و  مرکز تحقیقات دانشگاه فرایبورگ است و در سراسر دنیا توسط مراکز osd و گوته  برگزار می شود.

در آزمون osd سطح B1، چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن را مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این آزمون برخلاف سطوح دیگر ، زبن آموز می تواند به صورت جداگانه  هر یک از 4 مهارت را امتحان دهد.برای رسیدن به این سطح باتوجه  به  دانش قبلی  و متد های آموزش به 480 واحد 45 دقیقه ای نیاز است.

آزمون  ÖSD ZB1 به صورت ماژولار تشکیل می شود  و در صورتی که داوطلب در ماژولی حداقل نمره قبولی ر ا کسب نکند می تواند مجدد آن ماژول را امتحان دهد. نمره  کل آزمون ZB1 از 100  است و حداقل نمره قبولی در هر ماژول  60 از  100 است. در ادامه به توضیح  محتوای هر چهار بخش خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن در  آزمون ÖSD ZB1 پرداخته می  شود:

خواندن (Lesen):

در این بخش داوطلب عناوین روزنامه ها، ایمیل ها و مطالب وبلاگ هایی را مطالعه می کند. سپس باید اطلاعات مهم و جزئیات مهم، نظرات  و ایده ها را از آن ها استخراج کند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 65 دقیقه  است.

شنیداری (Hören):

در این ماژول داوطلب تعدای فایل صوتی  که گفتگوهای غیر رسمی  مانند سخنرانی های کوتاه و یا گفتوهای رادیویی هستند، را می شنود. سپس اطلاعات مهم وجزئیات را شناسایی می کند.مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش  45 دقیقه  است.

نوشتاری (Schreiben):

در بخش نوشتاری داوطلبان ایمیل، نامه های شخصی و  رسمی  بنویسد و نظرات خود را در آن ها منعکس کنید. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 60 دقیقه است.

صحبت کردن (Sprechen):

در بخش صحبت کرن داوطلب با هم گروهی  خود درباره موضوعات روزمره صحبت می کند و به سوالات پاسخ می دهد و نظرات خود را بیان می کند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش حدود  15 دقیقه  است.

داوطلبان و زبان آموزان برای کسب آمادگی شرکت در آزمون osd ZB1 می توانید از نمونه سوالات به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی بهره مند شوید.

 

ساختار آزمون  ÖSD ZB2:

در آزمون osd سطح B2، از  داوطلب انتظار می رود به روانی  و بدون آمادگی قبلی در باره محدوده گسترده ای از موضوعات صحبت کند و نظرات و عقاید خود را بیان کند.در  سطح  B2 توانایی فرد در زبان آلمانی تا حدی حرفه ای می شود به طوری که می تواند متون تخصصی  مشخصی را درک کند.

آزمون  ÖSD ZB2 در دو  بخش کتبی  و  شفاهی  برگزار می شود. داوطلب می تواند ماژول ها را باهم و یا به صورت جداگانه امتحان دهد. شرکت در تمام ماژول ها باید نهایت در طی یک سال انجام شود. در ادامه به توضیح  محتوای هر چهار بخش خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن در  آزمون ÖSD ZB2 پرداخته می  شود:

خواندن (Lesen):

در این بخش در 4 متن موجود، داوطلب باید بتواند مفهوم کلی و جزئیات را از این متون معتبر که از  کشور آلمان، سوییس و اتریش هستند را استنباط کند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 90 دقیقه  و حداکثر نمره قبولی  20 است.

شنیداری (Hören):

در این ماژول داوطلب 2 فایل صوتی  با لهجه های استاندارد اتریشی، آلمانی و سوییسی می شنود. آنچه اهمیت دارد درک مطلب کلی  و جزئی از اطلاعات فایل های صوتی است.مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 30 دقیقه  و حداکثر نمره قبولی  20 است.

نوشتاری (Schreiben):

در بخش نوشتاری داوطلبان باید 2 متن (ایمیل رسمی، بیان عقیده، استدلال )را با توجه به تعدای موارد تعیین شده، بنویسند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 90 دقیقه  و حداکثر نمره قبولی  30 است.

صحبت کردن (Sprechen):

در بخش صحبت کرن در 3 مورد ارزیابی می شود:1- صحبت به منظور اطلاعا رسانی . 2- توصیف یک تصویر. 3- مکالمه دو نفره. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش برای  مصاحبه گروهی   20-25 دقیقه  و  برای مکالمه فردی 15-20 دقیقه است. حداکثر نمره قبولی  30 است.

داوطلبان و زبان آموزان برای کسب آمادگی شرکت در آزمون osd ZB2 می توانید از نمونه سوالات به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی بهره مند شوید.

 

ساختار آزمون  ÖSD ZC1:

در آزمون سطح C1، از  داوطلب انتظار می رود به روانی  و بدون آمادگی قبلی در  زندگی اجتماعی و حرفه ای حتی در موقعیت های پیچیده، ارتباط برقرار کند. آزمون ZC1، مخصوصا مناسب داوطلبانی است که قصد ادامه تحصیل در کشور های آلمان زبان را دارند.

آزمون  ÖSD ZB1 در دو  بخش کتبی  و  شفاهی  برگزار می شود. داوطلب می تواند ماژول ها را باهم و یا به صورت جداگانه امتحان دهد. شرکت در تمام ماژول ها باید نهایت در طی یک سال انجام شود. در ادامه به توضیح  محتوای هر چهار بخش خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن در  آزمون ÖSD ZC1 پرداخته می  شود:

خواندن (Lesen):

در این بخش در 4 متن موجود، داوطلب باید بتواند مفهوم کلی و جزئیات را از این متون معتبر که از  کشور آلمان، سوییس و اتریش هستند را استنباط کند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 90 دقیقه  و حداکثر نمره 20 و حداقل نمره قبولی  10 است.

شنیداری (Hören):

در این ماژول داوطلب 2 فایل صوتی  با لهجه های استاندارد اتریشی، آلمانی و سوییسی می شنود. آنچه اهمیت دارد درک مطلب کلی  و جزئی از اطلاعات فایل های صوتی است.مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 40 دقیقه  و حداکثر نمره 20 و حداقل نمره قبولی  10 است.

نوشتاری (Schreiben):

در بخش نوشتاری داوطلبان باید 2 متن (ایمیل رسمی، بیان عقیده، استدلال )را با توجه به تعدای موارد تعیین شده، بنویسند. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش 90 دقیقه  و حداکثر نمره 30 و حداقل نمره قبولی  15 است.

صحبت کردن (Sprechen):

در بخش صحبت کرن در 3 مورد ارزیابی می شود: 1- صحبت به منظور اطلاعا رسانی . 2- توصیف یک تصویر. 3- مکالمه دو نفره. مدت زمان درنظر گرفته شده برای این بخش برای  مکالمه فردی 15-20 دقیقه است. حداکثر نمره 30 و حداقل نمره قبولی  18 است.

داوطلبان و زبان آموزان برای کسب آمادگی شرکت در آزمون osd ZC1 می توانید از نمونه سوالات به همراه پاسخ نامه و فایل های صوتی بهره مند شوید.

 

علاقمندان به کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد آزمون OSD می توانند به هر یک از لینک های زیر مراجعه نمایند.

محتویات آزمون OSD | مراکز برگزاری آزمونOSD  منابع آزمون OSD| هزینه آزمون OSD | زمانبندی برگزاری آزمون OSD | اعتبار مدرک آزمون OSD

 جهت اطلاع از پکیج های آمادگی آزمون های زبان، نکات مهم در اپلای، موقعیت های تحصیلی همراه با فاند و تجربیات دانشجویان موفق در اپلای به اینستاگرام و تلگرام زونکن اپلای بپیوندید.

 

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'timezonedb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: