پول ساز ترین رشته های ارشد در آمریکا
تاريخ درج :

اگر قصد تحصیل در مقطع ارشد دانشگاه های آمریکا را دارید، حتما به فکر بازار کار هم هستید؛ در این مقاله از زونکن، با پول ساز ترین رشته های ارشد در آمریکا آشنا می شویم.

رشته ی Master of Business Administration (MBA)

عنوان شغلیIT Manager :

میانگین درامد سالانه: 146360 $

عنوان شغلی: Marketing Manager

میانگین درامد سالانه: 135900 $

 :عنوان شغلیSales Manager

میانگین درامد سالانه: 126640 $

عنوان شغلیBusiness Operation Manager :

میانگین درامد سالانه: 100930 $

 رشته یMaster of Science in Nursing

:عنوان شغلیNurse Anesthetist 

میانگین درامد سالانه: 167950 $

 :عنوان شغلیNurse Practitioner

میانگین درامد سالانه: 115800 $

 رشته یMaster of Science in Petroleum Engineering

Petroleum Engineer :عنوان شغلی

میانگین درامد سالانه: 137720 $

 رشته یMaster of Science in Finance

عنوان شغلیFinancial Manager :

میانگین درامد سالانه: 129890 $

عنوان شغلیActuary :

میانگین درامد سالانه: 108350 $

عنوان شغلیFinancial Advisor :

میانگین درامد سالانه: 87850 $

 رشته یMaster of Arts in Political Science

عنوان شغلیPolitical Science :

میانگین درامد سالانه: 122220 $

 رشته یMaster of Science in Computer Science

عنوان شغلیSoftware Developer :

میانگین درامد سالانه: 105590 $

 رشته یMaster of Science in Health Management

عنوان شغلیHealth Manager :

میانگین درامد سالانه: 100980 $


کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.