موسسه آزاد پژوهش

نام شعبه : میدان ولیعصر

استان : تهران

شهر : تهران

محله : میدان ولیعصر

آدرس : ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132

تلفن : 02188933620

آدرس وب سايت : pazhuhesh.org

آدرس اينستاگرام :

مجموعه زونکن مسئولیتی در قبال صحت محتوای ثبت شده توسط موسسات و آموزشگاه ها ندارد. لطفا جهت اطمینان، با شماره های درج شده تماس بگیرید.

رشته های آموزشی تدریسی آموزشگاه : برق مکانیک صنایع عمران هوا فضا مهندسی پزشکیمدیریت کسب و کارصنایعروانشناسیکامپیوترحسابداریصنایع و مدیریت

سطوح کنکور تدریسی آموزشگاه : کارشناسی ارشددکتری

نوع تدريس کلاس های کنکور آموزشگاه : خصوصینیمه خصوصیکلاسی/عمومی

توضیحات آموزشگاه :

آموزشگاه آزاد پژوهش یکی از بهترین و معروف ترین آموزشگاه های کنکور محله میدان ولیعصر در شهر تهران است.

دوره ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

 

شروع کلاسها

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

آبان ماه

92+24

 

پنج شنبه و جمعه 8 الی 12


پنج شنبه و جمعه 12 الی 16

استاد عرفانیان

B


C

درس و تست فشرده(GMAT)ویژه

آبان ماه

94+24

پنجشنبه و جمعه 7:30 الی 11:45


پنجشنبه و جمعه 12 الی 16:15

استاد آقاسی

A


C

درس و تست

ریاضی عمومی (ویژه)

آبان ماه

60

پنج شنبه 16:30 الی 20:30

دکتر فرید

B

زبان MBA

15 و 29 آبان و 13 آذر


20 آذر و 4 و 18 دی

20

دوشنبه 13 الی 20


دوشنبه 13 الی 20

دکتر فرید

A


B

زبان عمومی

 

کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد پاییز 96 مجموعه مدیریت

 

گروه درس

نام درس

گروه

نام استاد

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

دروس مشترک (عمومی)

زبان عمومی

A

دکتر فرید

20

دوشنبه 13 الی 20

15 و 29 آبان و 13 آذر

تئوری های مدیریت

A

استـاد پـرچ

65

چهارشنبه 13 الی 17


پنج شنبه 12:30 الی 16:30

آبان ماه

B

اقتصاد خرد و کلان

A


B

دکتر اسدالهی

60

یکشنبه 16:30 الی 20:30


جمعه 12:30 الی 16:30

آبان ماه

مدیریت اسلامی

A

دکتر عسگری

30

پنج شنبه 13:30 الی 16:30

آبان ماه

ریاضی

A


B

استاد تاجیک

60

سه شنبه 12:30 الی 16:30


جمعه 12:30 الی 16:30

آبان ماه

آمار

A


B

استاد پرچ

52

سه شنبه 16:30 الی 20:30


جمعه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

زبان تخصصی

A

دکتر فرید

40

پنج شنبه 8:30 الی 11:50

آبان ماه

گرایش مدیریت IT

بازاریابی

A

استاد پرچ

45

چهارشنبه 17 الی 20

آبان ماه

مدیریت تولید

A

استاد خاکپور

48

دوشنبه 17 الی 20:30

آبان ماه

پژوهش عملیاتی

A


B

استاد خاکپور

68

پنج شنبه 16:30 الی20:30


چهارشنبه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

A

دکتر عسگری

30

دوشنبه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

مدیریت بازاریابی

A

استاد پرچ

45

چهارشنبه 17 الی 20

آبان ماه

گرایش مدیریت مالی

حسابداری مالی و صنعتی

A

استاد حسین زاده

48

شنبه 17 الی 20:30

آبان ماه

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

A

دکتر گرجی آرا

56

پنج شنبه 8 الی 12

آبان ماه

مدیریت مالی

A

دکتر اسدالهی

40

پنج شنبه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

گرایش مدیریت کارافرینی

مدیریت کارآفرینی

A


A

استاد جعفرزاده

30

جمعه 9 الی 12

آبان ماه


آبان ماه

مدیریت بازاریابی

استاد پرچ

45

چهارشنبه 17 الی 20

گرایش مدیریت صنعتی

مدیریت تولید

A

استـاد خاکپور

48

دوشنبه 17 الی 20:30

آبان ماه

پژوهش عملیاتی

A


B

استاد خاکپور

68

پنج شنبه 16:30الی 20:30


چهارشنبه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

گرایش مدیریت دولتی

مالیه عمومی و بودجه

A

دکتر اسدالهی

30

جمعه 9:30 الی 12:30

آبان ماه

مدیریت منابع انسانی

A

دکتر عسگری

30

دوشنبه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

گرایش مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

A

استـاد پـرچ

45

چهارشنبه 17 الی 20

آبان ماه

پژوهش عملیاتی

A


B

استاد خاکپور

68

پنج شنبه 16:30 الی 20:30


چهارشنبه 16:30 الی 20:30

آبان

 
 

 

کلاسهای آمادگی کنکور دکتری پاییز 96 مجموعه مدیریت

 

 

 

دروس

نام درس

کد

نام استاد

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

دروس عمومی

مبانی سازمان و مدیریت

A

استاد پرچ

52

جمعه 12 الی 16

آبان ماه

مدیریت اسلامی

A

دکتر عسگری

30

پنج شنبه 13:30 الی 16:30

آبان ماه

آمار و کاربرد آن در مدیریت

A

استاد پرچ

52

پنجشنبه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی و راهبردی

بازاریابی و

مدیریت بازاریابی پیشرفته

A

دکتر مدرسی

50

جمعه 8 الی 12

آبان ماه

مدیریت استراتژیک

A

دکتر مدرسی

40

سه شنبه 17 الی 20:30

آبان ماه

دروس تخصصی مدیریت دولتی

نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

A

دکتر بیگی

30

جمعه 16 الی 18:30

آبان ماه

نظریه ها و مبانی خط

مشی گذاری دولتی

A

دکتر بیگی

30

جمعه 18:30 الی 20:30

آبان ماه

دروس تخصصی مدیریت مالی

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

A

دکتر گرجی آرا

56

پنج شنبه 8 الی 12

آبان ماه

بازارها و نهادهای مالی

A

دکتر اسدالهی

21

جمعه 17 الی 20

آبان ماه

دروس تخصصی کارآفرینی، آینده پژوهی

و مدیریت تکنولوژی

نظریه های کارآفرینی تئوری های نوآوری

A

دکتر جعفرزاده

60

جمعه 9 الی 12

آبان ماه

آبان ماه

مدیریت استراتژیک پیشرفته

A

دکتر مدرسی

40

سه شنبه 16:30 الی 20

آبان ماه

دروس تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

A

دکتر جمالو

30

جمعه 16 الی 18:30

آبان ماه

مدیریت دانش

A

دکتر جمالو

30

جمعه 18:30 الی 20:30

آبان ماه

دروس تخصصی مدیریت رسانه و اطلاعات

مدیریت استراتژیک

A

دکتر مدرسی

40

سه شنبه 16:30 الی 20

آبان ماه

مدیریت ارتباطات و رفتار سازمانی

A

دکتر مدرسی

40

شنبه 17 الی 20

آبان ماه

دروس تخصصی مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات پیشرفته

A

استاد خاکپور

52

چهارشنبه 16:30 الی 20:30

آبان ماه

 

دوره ویژه آمادگی کنکور ارشد مجموعه روانشناسی

 

 

 

شروع کلاسها

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

آبان ماه

30

یکشنبه 9 الی 11

اعلام میگردد

A

علم النفس

آبان ماه

30

یکشنبه 11 الی 14

اعلام میگردد

A

کودکان استثنایی

آبان ماه

30

یکشنبه 14 الی 17

استاد سید جعفری

A

روانشناسی عمومی

آبان ماه

50

پنج شنبه 9 الی 13

استاد فراهانی

A

آمار و روش تحقیق

آبان ماه

40

پنج شنبه 13 الی 17

استاد طالب زاده

A

زبان تخصصی

آبان ماه

30

پنج شنبه 17 الی 20

استاد سید جعفری

A

روانشناسی بالینی

آبان ماه

40

جمعه 9 الی 13


سه شنبه 16 الی 20

استاد سید جعفری

A


B

آسیب شناسی روانی

آبان ماه

30

جمعه 13:30 الی 16:30

استاد پیمانی

A

فیزیولوژی و انگیزش و هیجان

آبان ماه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره ویژه آمادگی کنکور دکتری مجموعه روانشناسی

 

شروع کلاسها

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

آبان ماه

40

سه شنبه 16 الی 20

استاد سید جعفری

A

آسیب شناسی روانی

آبان ماه

50

پنج شنبه 9 الی 13

استاد فراهانی

A

آمار و روش تحقیق

آبان ماه

30

پنج شنبه 13:15 الی 16:15

استاد سید جعفری

A

روانشناسی شخصیت

آبان ماه

56

پنج شنبه 16:30 الی 20:30

استاد عرفانیان

A

استعداد تحصیلی

آبان ماه

40

جمعه 8 الی 12

استاد پیمانی

A

نوروسایکولوژی

آبان ماه

40

جمعه 12:15 الی 16:15

استاد قاسمی

A

زبان عمومی

آبان ماه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه ای هنوز ثبت نشده است!
ویدیویی هنوز ثبت نشده است!

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.