آزمون های TCF

آزمون TCF (97/7/19)

آزمون های TCF عبارتند از آزمون های سنجش سطح زبان فرانسوی عمومی مورد قبول وزارت آموزش عالی فرانسه برای تحصیل در تمام کشور های جهان به زبان فرانسوی. این آزمون ها شامل مواد امتحانی اجباری و اختیاری است. آزمون TCF-DAP که مشخصا برای ورود به سال اول دانشگاه طراحی شده، شامل همان مواد امتحانی اجباری  TCF است به همراه تفسیر متن. آزمون  TCF در 629 مرکز معتبر در 129 کشور برگزار می شود.

 

انواع آزمون TCF

آزمون TCF عمومی یا TCF TP

آزمون TCF عمومی (TP) شامل سه سنجش پایه ای و اجباری و دو سنجش تکمیلی می‌باشد.

بخش

الزامی / تکمیلی

تعداد سوالات

زمان (دقیقه)

فهم گفتاری

الزامی